Miljøeffektivt byggeri i Odense Kommune

Nyt boligbyggeri til unge handicappede i Odense Kommune sparer betydelige mængder CO2 og uønskede kemikalier, blandt andet fordi kommunen helt fra starten lod en miljøstyregruppe følge byggesagen.

Siden 2005 har Odense Kommunen ønsket at bygge med fokus på blandt andet energieffektivisering og minimering af brugen af uønskede kemikalier i byggeriet. Da kommunens Ældre- og Handicapforvaltning derfor gik i gang med at planlægge et nyt byggeri af 40 nye boliger til unge handicappede i Seden Syd, blev der nedsat en miljøstyregruppe i samarbejde med MiljøForum Fyn – Byggeri.

"Byggeriet bliver vel ca. 5% dyrere, men vores analyser viser at ekstraudgiften hurtigt er tjent ind igen på driften og med en kæmpe reduktion i CO2-regnskabet" Henrik Max Rasmussen, bygherre for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning

Gruppen fik til opgave at koordinere miljøindsatsen i hele planlægnings- og udførelsesfasen, så byggeriet af den nye institution lever op til kommunens politik om miljørigtigt byggeri. Byggeriets miljøprogram lå derfor klar fra starten og indgik i udbudsmaterialet. Derved fik alle de bydende firmaer kendskab til bygherrens ønsker til miljø- og energihensyn.


Genbrugsmursten sparer store mængder CO
2

Boligerne i Seden Syd er et energiklasse 2- byggeri – det vil sige en energiklasse bedre, end loven kræver. Dels er der isoleret mere end normalt, dels er et solvarmeanlæg på taget med til at reducere varmeforbruget. “Byggeriet bliver vel på anlægssiden ca. 5% dyrere end strengt nødvendigt, men vores analyser viser at ekstraudgiften hurtigt er tjent ind igen på driften og med en kæmpe reduktion i CO2-regnskabet”, siger Henrik Max Rasmussen, der er bygherre for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Vi har ikke gjort “som man plejer”

Henrik Max Rasmussen er ikke i tvivl om, at miljøstyregrupper i byggeriet er kommet for at blive.

– I den konkrete sag føler jeg, at vi er kommet i dybden med miljøspørgsmålet. Først og fremmest har vi fået taget stilling. Vi har været alle materialer igennem og vægtet miljøet, hvor det var muligt i stedet for bare at lade stå til og gøre, som “man” plejer. Derfor har vi fået et langt bedre og mere miljørigtigt byggeri.

Så selv om miljøstyregruppen har holdt 10-11 møder, så mener han, at det har været indsatsen værd og vil anvende metoden fremover.

 

Læs også:

Svanemærket børnehave er bygget af gamle mursten

Danmarks første bæredygtige plejecenter

Høje miljøkrav baner vej for mere bæredygtigt byggeri

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×