Temagrupper

Arbejder du med bæredygtige indkøb og vil du gerne gå mere i dybden med specifikke problemstillinger? Har du viden om bæredygtige indkøb, som andre kan drage nytte af? har du lyst til at videndele og netværke, så kom med i en af vores nye temagrupper.

Emnerne for nye temagrupper 2016 er:

Hvad er en temagruppe?

En temagruppe under Forum for Bæredygtige Indkøb indsamler viden og erfaring om et specifikt emne inden for grønne og bæredygtige indkøb. Formålet er at skabe videndeling inden for både temagruppen selv og til en bredere kreds. Grupperne skal levere et produkt, som kan være afholdelse af et gå-hjem-møde, en kort vejledning, formidling af indsamlet best practice, artikler skrevet på baggrund af en analyse eller lign.

Temagrupperne henvender sig både til indkøbere fra den offentlige sektor og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner. Forummet lægger vægt på, at arbejdsgrupperne har fokus på en handlingsorienteret indsats, og at deltagersammensætningen går på tværs af sektorer og brancher.

Temagrupperne får støtte fra forummet både i form af sekretariatsbistand og finansiering af formidlingsaktiviteter. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen. Endvidere vil temagruppernes aktiviteter blive understøttet af sekretariatet og løbende blive kommunikeret via Forums kommunikationskanaler.

Temagrupper nedsættes inden for et emne, og temagruppen er selv med til at definere det egentlige fokus, og hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Det forventes, at medlemmerne deltager aktivt.

Det skal pointeres, at resultaterne fra gruppen i overvejende grad er medlemsdrevne, og at der er en forventning om, at medlemmerne deltager aktivt.

Afsluttede temagrupper

Nedenstående temagrupper er afsluttede:

TCO-beregninger som værktøj i udbudsprocessen

Markedsdialog – udvikling af dialogen mellem udbydere og leverandører

Cirkulær økonomi i konkrete udbudsprocessor

Transport – herunder om f.eks. Total Cost of Ownership o.l. 

Rengøring (både service og produkter) v. tovholder Jakob Clemen, SPT. 

Byggeri v. tovholder Anette Svenningsen, European House of Quality A/S. 

Fødevarer v. tovholder Dorthe Kloppenborg, Økologisk Landsforening. 

Totalomkostninger

Fokus på handlingsorienteret indsats

Temagrupperne henvender sig både til indkøbere fra den offentlige sektor og den private sektor, leverandører af bæredygtige varer og tjenesteydelser, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forummet lægger vægt på, at temagruppernes har fokus på en handlingsorienteret indsats, og at deltagersammensætningen går på tværs af sektorer og brancher.

Kontakt sekretariatet, og få mere at vide om, hvordan du starter en temagruppe eller kommer med i en af de eksisterende. Styregruppen tager stilling til, hvilke temagrupper der kan oprettes inden for forummet.

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×