Temagrupper

Arbejder du med bæredygtige indkøb og vil du gerne gå mere i dybden med specifikke problemstillinger? Har du viden om bæredygtige indkøb, som andre kan drage nytte af? Har du lyst til at videndele og netværke, så kom med i en af vores temagrupper. Du kan altid finde info om nye temagrupper og kommende møder i vores aktivitetskalender.

Hvad er en temagruppe?

En temagruppe under Forum for Bæredygtige Indkøb indsamler viden og erfaring om et specifikt emne inden for grønne og bæredygtige indkøb. Formålet er at skabe videndeling inden for både temagruppen selv og til en bredere kreds.

Temagrupperne henvender sig både til indkøbere fra den offentlige sektor og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner. Forummet lægger vægt på, at arbejdsgrupperne har fokus på en handlingsorienteret indsats, og at deltagersammensætningen går på tværs af sektorer og brancher.

Temagrupperne får støtte fra forummet både i form af sekretariatsbistand. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kommunikationskanaler.

Temagrupper nedsættes inden for et overordnet emne, og temagruppen er selv med til at definere det egentlige fokus, og hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Det forventes, at medlemmerne deltager aktivt.

Det skal pointeres, at resultaterne fra gruppen i overvejende grad er medlemsdrevne, og at der er en forventning om, at medlemmerne deltager aktivt.

Kontakt sekretariatet og få mere at vide om, hvordan du starter en temagruppe eller kommer med i en af de eksisterende. Forums styregruppe tager stilling til, hvilke temagrupper der kan oprettes inden for forummet.

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×