Grøn Indkøbspris 2015

Kolding Kommune vinder Grøn Indkøbspris 2015

Prisen blev givet for kommunens indkøb af miljøvenlige brintbiler og partnerskab om etableringen af en brinttankstation. Connie Hedegaard overrakte prisen under konferencen ”Ryd stenene af vejen”, hvor udbuds og indkøbsinteresserede fra hele landet diskuterede grønne indkøb. FCS Danmark fik Juryens Specialpris.

 Fire offentlige og private aktører var nomineret til prisen, der blev uddelt torsdag eftermiddag. Roskilde festival var nomineret for festivalens økologiske omstilling, Lyreco for at hjælpe kunderne til at vælge bæredygtigt og Københavns kommune i fællesskab med flyttefirmaet Bryde & Sønner for at tænke bæredygtighed i flytteydelser.

 De fire nominerede blev valgt ud blandt et bredt felt af stærke ansøgninger. Juryen bestod af medlemmer fra Forums for Bæredygtige Indkøbs styregruppe, der er initiativtager til prisen. Efterfølgende har over tusinde indkøbsinteresserede stemt på én af de fire nominerede på Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside, hvor Kolding Kommune altså fik flest stemmer.

 FSC Danmark fik overrakt Juryens Specialpris for deres store indsats for at fremme indkøb af bæredygtigt træ. FSC har igennem en årrække arbejdet med både indkøber- og leverandørsiden og har haft en vigtig rolle i udviklingen af et cirkulære og en vejledning på området.

 Konferencen ”Ryd stenene af vejen – fremme af grønne indkøb i politik og praksis” blev afholdt af Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb. Konferencen var en del af Nordisk Grøn Indkøbsuge, og samlede et bredt udvalg af aktører, der alle har en interesse i, at gøre professionelle indkøb mere grønne.

Klik her for at læse beskrivelser af de fire nominerede herunder (teksten folder ud):

København & Bryde og sønner

Københavns Kommune og Bryde & Sønner flytter barren for grønne krav

Københavns Kommune har stillet kontraktlige  krav til vinderen af udbud om flytteydelser, og Bryde & Sønner har mere end levet op til forpligtelserne.

Det kan have gode effekter for miljøet, hvis en udbyder stiller krav om en kontinuerlig miljøindsats i kontrakten med underleverandøren. Det viser Københavns Kommune, som har haft flytteydelser i udbud.

I udbuddets kontraktudkast blev der stillet krav til, at leverandøren skulle have en grøn profil. I praksis betød det blandt andet, at den kommende leverandør skulle skrive under på at arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen, udarbejde en plan for det kommende års reducering af miljøpåvirkning, udarbejde et grønt regnskab og have minimum 60 % genbrugspap i flyttekasser, som skal være produceret af lovligt og bæredygtigt træ.

Ved nyindkøb af køretøjer var det et krav, at leverandøren levede op til nyeste Euronorm-krav, samt Trafikstyrelsens anbefalinger og regler for miljøzoner og tomgangsregulativ.

Flyttefirmaet Bryde & Sønner A/S vandt opgaven for Københavns Kommune og lever nu op til kontrakten og mere til. Firmaets flyttekasser er 100% genbrugsfibre (FSC-mærket), og i virksomhedens bygninger er der blevet opsat 3. generations LED-belysning og lyssensorer. Det forventes at give en besparelse på 24 tons CO2, eller 59.000 kroner årligt.

Alt i alt har udbuddet givet en bred vifte af grønne gevinster, såsom energibesparelse, brug af miljømæssigt bæredygtige materialer og mindre trafikal forurening. Casen viser, at det kan give miljøgevinster at stille kontraktlige miljøkrav.

Lyreco

Lyreco gør de grønne produkter til det lette valg

Lyreco leverer kontorartikler til professionelle, og for Lyrecos kunder er de grønne løsninger blevet nemme at vælge.

På virksomhedens netbutik er de grønne produkter tydeligt markeret med et symbol i form af et grøn træ. Produkternes leverandører er tydeligt opgivet, så en eventuel kontrol bliver nemmere for indkøberen, og man kan filtrere søgningen på specifikke mærker; fx Svanemærket og FSC. Det er også muligt at udskifte produkter i indkøbsvognen til grønne alternativer med et tryk på en ”grøn” knap, der automatisk vises.

Udover at hjælpe indkøberne til at købe bæredygtigt, har virksomheden fokus på egne indkøb. Lyreco er med i Miljømærkning Danmarks Netværk for Miljømærket Indkøb og har underskrevet FNs Global Compact. De holder løbende kontrol med, at deres leverandører har certifikater i orden og bliver selv kontrolleret af tredjepart, da virksomheden har varemærkelicens til FSC og PEFC. Lyreco har siden 2012 opstillet mål for, hvor stor en andel af produkter og omsætning, der er bæredygtig. Målene følges op hver måned og bliver løbende revideret.

Kolding kommune

Kolding Kommune køber brintbiler og indgår partnerskab om etablering af brinttank

Selvom elbiler stormer frem, er brint også en af fremtidens vigtige energikilder, når det gælder transport. Kolding kommune har valgt at investere i brintbiler og infrastruktur som en del af kommunens ønske om at fremme den grønne omstilling.

Kolding Kommune har indkøbt brintbiler og har indgået partnerskabsaftaler, der skal understøtte implementeringen. Kommunen har allerede elbiler, og indkøbet af brintbiler ses derfor i første omgang som et supplement, da de har større rækkevidde og kan tankes op på få minutter.

For kommunen handler det ikke bare om at løse egne transportbehov, men også om at skabe rammerne for, at borgere i fremtiden kan køre i biler, der kører på bæredygtig energi. Kombinationen af brintbil og tankstation giver erfaring med den daglige drift af en brintbil, der kan bruges af borgere og i det private erhvervsliv.

Det er ikke kun idealerne, der ligger til grund for beslutningen. På den lange bane giver det også en betydelig besparelse i kroner og ører. Og så betyder Koldings geografiske placering, at når brinttankstationen står færdig, vil Danmark blive det første land i verden med et landsdækkende netværk af brinttankstationer.

Roskilde Festival

Roskilde Festivals madboder omlægger til økologi

Festivalens madboder kan snart ikke længere vælge om deres råvarer skal være økologiske eller konventionelle. Men en treårig udrulningsplan lægger festivalen op til at 90 % af fødevarerne  i 2017 skal være økologiske. Og de er allerede godt på vej.

Til årets festival havde madboderne nået minimum 45 % økologi. Med en treårig strategi for fødevarer er festivalen på vej mod 90 % økologi. Desuden arbejdes der med at få lokale råvarer, råvarer der er socialt bæredygtige, at nedbringe ressourceforbruget i forbindelse med madvarerne, og at minimere madspild.

Det stiller store krav til de mange foreninger og private, der driver festivallens madboder. Eksempelvis skal alle madboder fra i år og fremover aflægge et økologiregnskab. Men festivallen har udarbejdet en udrulningsplan, som gør opgaven overskuelig for madboderne, og stiller omlægningskurser til rådighed for madboderne i samarbejde med relevante partnere.

Det er forbundet med en række store miljøgevinster at omlægge i den skala, som Roskilde Festival lægger op til. Det er også forbundet med markedsgevinster, da det er med til at fremme efterspørgslen af økologiske produkter. Flere økologiske producenter har rullet nye produkter ud gennem madboderne på festivallen.

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×