Nordisk Grøn Indkøbsuge 2015

Forum for Bæredygtige Indkøb siger tak for en fantastisk Grøn Indkøbsuge

Nordisk Grøn Indkøbsuge er vel overstået, og ugen har været fyldt med inspirerende diskussioner og debatoplæg, der har ført udbudsfolk og leverandører lidt tættere på hinanden. Nu ses der frem til, at den nye udbudslov endelig bliver vedtaget.

Nedenfor kan du læse et sammendrag af nogle af ugens mange arrangementer:

 

 

DSC_0535_rettede farver

Connie Hedegaard uddelte priser til Kolding Kommune og FSC Danmark

Konferencen ”Ryd Stenene af vejen – fremme af grønne indkøb i politik og praksis” blev afholdt af Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Meningsdannere og praktikere var samlet for at give deres bud på udviklingen inden for grønne indkøb.

Deltagerlisten talte en bred vifte af offentlige udbudsfolk, leverandører fra den private sektor og andre med interesse for grønne indkøb.

Deltagerlisten talte en bred vifte af offentlige udbudsfolk, leverandører fra den private sektor og andre med interesse for grønne indkøb.

Konferencens nøgletema var de barrierer, der er for effektiv implementering af grønne indkøb og de løsninger, der kan være på udfordringerne. Teamet blev belyst gennem oplæg og debat, og fokus var løsningsorienteret.

Det blev blandt andet illustreret gennem uddelingen af Grøn Indkøbspris 2015, som tildeles en aktør, der kan og vil gøre en forskel for de grønne indkøb. Prisen tilfaldt Kolding Kommune for kommunens indkøb af brintbiler og dannelsen af et partnerskab om etablering af en brinttankstation. FSC Danmark fik Juryens Specialpris for mange års arbejde med at påvirke politikere og praktikere til at tænke bæredygtigt i indkøb af træ.

Connie Hedegaard, der i dag er formand for tænketanken Concito, uddelte priserne og understregede i sin tale, hvor vigtigt det er at holde fast i den grønne dagsorden. Connie Hedegaard roste de mange gode initiativer, der var repræsenteret ved dagens arrangement.

Se flere billeder fra konferencen:

 

TCO seminar billede2

TCO i praksis – Isbjerget i indkøbshavet

Isbjerget blev flere gange brugt som billede på totalomkostningerne ved at købe et produkt eller en service ved arrangementet, der blev afholdt i SKIs lokaler på Islands Brygge i København. Budskabet var, at indkøbsprisen kun er toppen af isbjerget, og alt for sjældent regnes udgifter til drift, vedligeholdelse og bortskaffelse med i tilbudsvurderingen.

Erhvervspolitisk chef for Dansk Erhverv, Jakob Scharff, indledte rækken af oplægsholdere med at sige, at han aldrig havde set så mange folk til et arrangement om Total Cost of Ownership. Jakob Scharff, der blandt andet har siddet i udbudslovsudvalget, forsikrede om, at totalomkostninger for alvor er kommet på den politiske dagsorden.

Den udmelding var flere af de tilstedeværende leverandører tilfredse med. Blandt dem var oplægsholderne Eva Tansem fra Abena og Charlotte Holze fra OK Energi. De efterlyser begge, at TCO i endnu højere grad bliver tænkt ind, når det offentlige køber ind hos dem.

Men det kræver, at man for alvor tager et strukturelt opgør, så indkøbs- og driftsbudget ikke er to helt forskellige kasser – en tankegang, som stadig er virkeligheden i mange af landets kommuner og regioner. Som en kommunal udbudsjurist, med et glimt i øjet, udtrykte det:

”Hvis TCO er et isbjerg, så er silotænkning Titanic, der forhåbentlig snart synker til bunds”.

Publikum kvitterede med latter og klapsalver og gik forhåbentlig derfra med en større indsigt i både de offentlige og privates udfordringer med at tænke TCO ind i udbud. På arrangementet blev Forum for Bæredygtige Indkøbs inspirationskatalog om TCO også præsenteret. Du kan finde kataloget her

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem SKI, Dansk Erhverv og Forum for Bæredygtige Indkøb.

IMG_24851

Markedsdialog – En direkte vej til større viden og indsigt

Dansk Industri lagde hus til et arrangement, der havde dialogen med markedet som tema. Det gennemgående budskab var, at markedsdialog ikke er noget man skal være nervøs for. Flere udtrykte forhåbning om, at den nye udbudslov gør det endnu mere tydeligt, hvad der er tilladt.

Der er vide rammer for dialog med markedet, uden udbyderne kommer på kant med udbudsloven, og det kan give vigtig indsigt i, hvad markedet kan levere, og hvilke krav man med fordel kan stille. Sådan kan flere af seminarets oplæg opsummeres. Jesper Halvorsen, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gav et oplæg om de juridiske rammer for markedsdialog, og ridsede rammerne klart op:

”Der er en frygt for at gå for meget i dialog – det er ikke berettiget, så længe udbuddet ikke er udfærdiget”

Leverandørsiden var repræsenteret ved Jan Matthiesen fra VIIMA, De Forenede Dampvaskerier og Anne Stokvad Madsen fra Duba-B8. De har begge innovative grønne løsninger og en kærlig opsang til de offentlige indkøbere. Hav mod- og mandshjerte til at tænk nyt, lød opfordringen fra Jan Matthiesen. Anna Stokvad Madsen har erfaret, at der er kommet mere markedsdialog inden for det seneste års tid, så det nytter noget, at skabe opmærksomhed om emnet.

Selvom Mette Rose Skaksen, Branchedirektør i DI Service indledte dagens seminar, fik hun alligevel opsummeret de efterfølgende oplæg med budskabet:

”Det gyldne ord er: Vi kommer til at lære hinanden bedre at kende”

På seminaret blev Forum for Bæredygtige Indkøbs Inspirationskatalog også præsenteret. Kataloget kan hentes her (pdf)

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Industri, Københavns Kommune og Forum for Bæredygtige Indkøb.

 

Miljøkrav i udbud – Alt det med småt

Vi zoomede helt ind på de praktiske detaljer om kontraktstyring, da Frederiksberg Rådhus lagde lokaler til seminar om, hvordan kommunerne sikrer, at de miljøkrav, der stilles i udbud, også bliver efterlevet.

Når det offentlige stiller krav om grønne produkter, er det af gode grunde vigtigt, hvordan kommunerne tjekker op på, at det ikke kun er ”greenwashing” og tom snak, men reelle grønne løsninger, som leverandører byder ind med. Men hvordan gør man det, uden at det bliver ekstraordinært ressourcekrævende?

Afdelingschef Adam Hey, Frederiksberg Kommune og Casper Marott, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, fortalte hvordan de to kommuner på hver deres måde har udarbejdet værktøjer til styring og vurdering af, hvordan leverandørerne lever op til det, de lover i tilbuddet.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en pointskala, der gør det nemmere at prioritere, hvilke områder der skal kontrolleres. Københavns Kommune har udarbejdet et såkaldt ”paradigme”, som er en hvidbog over, hvad leverandørerne skal leve op til og bliver bedømt på.

Der var flere tekniske og detaljerede spørgsmål fra et tydeligvis fagkyndigt publikum, og Casper Marott måtte lægge vægt på, at de endnu ikke har fundet den hellige gral, men hele tiden arbejder på at gøre det bedre.

Som dagens ordstyrer Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark udtrykte det, kan markedet med rette betegnes som et ”rodet landskab af påstande”, og det understreger vigtigheden af at udføre dokumentation og kontrol. Der er ingen garanti for miljøhensyn uden opfølgning.

Seminaret var arrangeret af Frederiksberg Kommune og Miljømærkning Danmark.

 

Forum for Bæredygtige Indkøb ser frem mod 2016

Efter en veloverstået grøn indkøbsuge ser vi nu frem mod 2016, hvor der er stærke forventninger om, at succesen gentages. Du kan allerede nu kontakte sekretariatet, hvis du har interesse i at deltage med et seminar eller på anden vis vil bidrage.

 

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×