DEN GRØNNE INDKØBSSTAFET: Hvordan ser Lyreco fremtiden inden for grønne indkøb?

Af Eva Klintell, QSS Manager hos Lyreco Skandinavien

I Lyreco har vi i lang tid arbejdet med bæredygtig udvikling. Gennem vores funktion som forhandlere af 15 produktkategorier til 9.000 kunder med 40.000 aktive bestillinger i Danmark har vi store muligheder for at påvirke markedets udbud af og kundernes efterspørgsel efter miljømærkede produkter.

Vi har siden 2003 været certificeret i henhold til 14001, og i 2004 underskrev vi FNs Global Compact initiativ, som betyder, at vi følger internationale konventioner for menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Via vores aktive indsats inden for miljø og bæredygtighed er vi stolte af at kunne skabe løbende forbedringer og miljøgevinster for vores interessenter – både kunder, leverandører, medarbejdere og samfundet generelt.

Som ikke-producerende virksomhed er et af vore miljøaspekter de produkter, vi forhandler. Hvilke produkter, vi lagerfører og afsætter, styres i høj grad af vores kunders efterspørgsel, men også af, hvad vores leverandører lancerer på markedet. Som Danmarks største forhandler af produkter til arbejdspladser har vi store muligheder for at påvirke vores leverandører og markedet ved konsekvent at tilpasse vores udbud, så det indeholder produkter, som er miljømæssigt og socialt bæredygtige, ligesom vi kan hjælpe vores kunder med at træffe mere miljørigtige valg.

Lyreco har i en længere periode oplevet fremgang i salget af miljøvenlige produkter. Desværre har de sidste to år brudt denne trend, og andelen af miljøvenlige produkter har stabiliseret sig. Vi håber og tror på, at den nye udbudslov vil ændre på dette nu, hvor der er åbnet op for at stille krav om miljømærker og den række af krav, der er til disse certificeringer.

Desværre kan vi mærke, at der indimellem udformes en række krav uden en gennemtænkt strategi omkring opfølgning. Det kan i værste fald give udfordringer hos både kunder og leverandører, inden markedet enes officielt eller uofficielt om, hvordan dokumentationen skal fremlægges, og hvordan opfølgningen skal ske.

Inden for visse produktområder er der stadig få eller ingen miljømærkede produkter. Dette vil forhåbentligt også ændre sig med et øget fokus.

Når dette er på plads, kommer den nye udbudslov helt sikkert til at få en positiv effekt på markedet – med flere miljømærkede produkter og en øget handel med disse.

Vi opmuntrer til dialog omkring bæredygtigt indkøb og deler gerne vores viden og erfaringer på området og kan se en øget interesse for dette hos både leverandører og kunder. Mange af vores kunder har længe gerne ville handle mere bæredygtigt, og den nye udbudslov giver større mulighed for, at dette bliver en del af udbuddene fremover.

Lyreco ser positivt på fremtiden og tror på, at en fælles indsats fra kunder, leverandører og underleverandører samt de organisationer, som arbejder med miljømærkninger, kan og vil gøre en forskel.

sender stafetten videre til Loa Dalgaard Worm fra FSC med spørgsmålet:

Med udgangspunkt i den nye udbudslov, hvordan ser FSC på fremtiden for miljømærker og andre certificeringer?

Læs også:

Den Grønne Indkøbsstafet: Hvordan vil SKI fremadrettet understøtte grønne indkøb via rammeaftalerne

Netværk fordobler andel af miljømærkede indkøb på to år

Vedtagelse af udbudslov skaber nye muligheder for at købe grønt

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×