Den grønne indkøbsstafet: Indkøbskompetencer skal matche udviklingen på miljøområdet

Jakob Zeuthen fra Dansk Erhverv skriver om, hvordan de forpligtende grønne indkøbsfællesskaber opleves fra leverandørernes side:

Jeg takker formand Rikke Dreyer for den ære, det er, at bygge videre på hendes indlæg, hvor hun peger på de fordele, der er i at deltage i et indkøbsnetværk. Rikke har givet stafetten videre til mig med spørgsmålet: Hvordan opleves de forpligtende grønne indkøbsfællesskaber af leverandørerne? Er det en fordel for dem, når miljøkrav ensrettes?

Spørgsmålet er relevant for mig som repræsentant for erhvervslivet. Som Rikke skriver i sit indlæg, så er der mange fordele i, at indkøbere slår sig sammen i indkøbsfællesskaber for at få strømlinet de grønne udbud – f.eks. kan man opnå en bedre fælles forståelse af, hvornår produkter og serviceydelser er grønne.

Der er flere udfordringer, når leverandører byder ind på grønne krav i kommunernes udbud. En velkendt udfordring er, at en leverandør kan møde forskellige grønne krav til samme produkter fra kommune til kommune. Det er både ulogisk og omkostningstungt.

Andre gange har inddragelsen af interessenter været utilstrækkelig, så udbuddet opleves som skævt og uhensigtsmæssigt. Det kan betyde, at en leverandørs gode miljøløsning ikke kommer til sin ret, og at leverandøren skal bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at lave tilbud.

Forskelligheden i de grønne krav kan resultere i uoverstigelige barrierer, der hindrer især små leverandører i at byde ind med deres grønne løsninger. I sidste ende er det miljøet, der bliver taberen. Derfor anser leverandørerne velfungerende indkøbsfællesskaber som et plus, netop fordi de er i stand til at formulere strømlinede og relevante grønne krav.

Det centrale spørgsmål er derfor, hvornår et indkøbsfællesskab er velfungerende.

En af fordelene ved et indkøbsfællesskab er, at man sammen er bedre i stand til at efterspørge grønne produkter og løsninger. Relevante grønne udbud udfordres imidlertid af den stadig mere komplekse miljødagsorden, der i stigende grad handler om bæredygtighed, klima og CSR. Der kan f.eks. være tale om genanvendelse af affald til sekundære materialer, om lavere energiforbrug ved digitalisering og isolering af bygninger eller om arbejdstagerforhold hos producenterne. Har man som kommune ikke ressourcer til at lade indkøbernes kompetencer følge med miljøudviklingen, så er det stensikkert, at miljøkravene kommer til at fremstå gammeldags og irrelevante for leverandøren – og at man i sidste ende kan komme i offentlighedens søgelys.

Et velfungerende indkøbsfællesskab evner at samle og udvikle kompetencerne, så krav inden for miljø og bæredygtighed følger med udviklingen. Dermed viser man ansvar og bidrager til en nødvendig omstilling i samfundet. Eksempler på velfungerende, forpligtende grønne indkøbsfællesskaber er Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der udvikler fælles grønne indkøbsmål, og Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk, hvor medlemmerne forpligter sig til at øge andelen af miljømærkede indkøb fra år til år.

Afslutningsvis vil jeg blot nævne nogle andre fordele ved indkøbsfællesskaber, der gavner leverandøren:

 • Bedre organisering og håndtering af interne arbejdsgange kan medføre bedre indkøbsmål, som er juridisk holdbare og egnede til markedet.
 • Bedre og større kontakt til leverandører i form af møder, indsamling af viden, workshops, oplæg fra eksperter, dialog med det øvrige markedet m.v.
 • Bedre opfølgning og kontrol af krav efter kontraktindgåelse.
 • Større netværk til ekspertforeninger, der f.eks. kan sikre rammerne for etiske krav, f.eks. DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel).

Jeg ønsker jer held og lykke i indkøbsfællesskaberne og sender stafetten videre til Adam Hey fra Frederiksberg Kommune. Mit spørgsmål er: Hvordan sikrer man en effektiv leverandørinddragelse, der fremmer miljøet i den rigtige retning?

Læs Rikke Dreyers bidrag til den grønne indkøbsstafet her.

 • Bliv medlem: Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev. Det er nemt og gratis!
 • Kalender
  Se hvad der kommer af spændende arrangementer, der relaterer sig til bæredygtige indkøb.
 • Se inspirationsvideoer
  om grønne indkøb i det offentlige

  Viden & Værktøjer

  Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

  Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

  Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

  Alt om Viden & Værktøjer ⇢

    TILMELD NYHEDSBREV

  TILMELD NYHEDSBREV

  Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
  Det er nemt og gratis!
  ×