Den grønne indkøbsstafet

Hvad skal der til for at de grønne indkøb får endnu mere vind i sejlene i Danmark? Hvad mener eksperterne, leverandørerne, politikerne og indkøberne selv om den sag?

Forum sætter i april 2015 en stafet i gang, hvor fagfolk kan få luftet deres holdninger. Hver måned svarer en person på et spørgsmål og sender et nyt spørgsmål videre.

Chefkonsulent i Miljømærkning Danmark, Rikke Dreyer, sætter stafetten i gang:

Netværk baner vejen for slagkraftige grønne indkøb

Hvordan kommer man fra politik og visioner til faktiske og slagkraftige grønne indkøb?

 

Det offentlige køber ind for næsten 300 mia. kr. om året, eller hvad der svarer til 16,4 % af Danmarks bruttonationalprodukt. De private virksomheder køber ind for endnu mere. Samlet set er der tale om en så vital indkøbsmuskel, at den – hvis den blev brugt rigtigt – i løbet af kort tid kunne booste markedet for grønne produkter og serviceydelser herhjemme.

Problemet er naturligvis, at der netop ikke er tale om én muskel. I praksis ligger de mange midler i tusindvis af forskellige offentlige og private indkøberes pengekasser, og det kan være svært at se, hvordan man som indkøber i en børnehave eller i en mindre virksomhed kan gøre en forskel med et begrænset indkøbsvolumen

Den gode nyhed er imidlertid, at vi efterhånden har vænnet os til at leve i et netværkssamfund, hvor det er naturligt at mødes på tværs af interesser for at fremme en fælles sag. Som fx når kommuner eller virksomheder går sammen i grønne indkøbsfællesskaber og forpligter sig.

Der er mange fordele ved at slå sig sammen i grønne netværk, fællesskaber og samarbejder. Helt overordnet rykker det markedet i en mere bæredygtig retning, når leverandørerne oplever, at flere og flere stiller de samme miljøkrav. På den måde ved leverandørerne i hvilken retning, de skal udvikle deres produkter og services. Netværkene betyder også, at den enkelte indkøber ikke længere står alene med opgaven, og at der samles vigtig viden og praktiske erfaringer, som kan deles af mange.

Netværkene har også en vigtig signalværdi både internt og eksternt i en offentlig eller privat virksomhed. Ved at deltage og forpligte sig i netværkene kommunikerer ledelsen på en meget klar og tydelig facon til både medarbejdere, kunder, borgere og andre interessenter, at man prioriterer bæredygtighed og gerne går foran for at skabe resultater.

De grønne indkøbsnetværk er nemlig synlige for offentligheden, og det giver ofte anledning til positiv medieomtale, når nye kommuner melder sig ind i fx Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og Green Cities, eller når virksomheder melder sig ind i Miljømærkning Danmarks Indkøbernetværk. Netværkene er med andre ord med til at samle de gode kræfter og dermed skabe en stadig større og stærkere indkøbsmuskel.

 

Rikke Dreyer sender stafetten videre til Jakob Zeuthen, miljøchef i Dansk Erhverv:

Hvordan opleves de forpligtende grønne indkøbsfællesskaber af leverandørerne? Er det en fordel for dem, når miljøkrav ensrettes?

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×