Fem nye TCO-værktøjer fra Miljøstyrelsen


Med de nye værktøjer kan det offentlige spare millioner af kroner og samtidig gøre en indsats for miljøet.

Miljøstyrelsen har netop lanceret en række nye Total Cost of Ownership (TCO)-værktøjer for kontor IT-udstyr, belysning, storkøkkenudstyr, skylletoiletter samt selvbetjeningsmaskiner. I regeringens strategi for intelligente indkøb er TCO et af de centrale principper, ligesom der i udkastet til den kommende danske udbudslov gives mulighed for at anvende totalomkostninger som tildelingskriterium.

Værktøjerne er tilgængelige på portalen ”Den ansvarlige indkøber” sammen med en række andre værktøjer til at foretage mere bæredygtige indkøb.

Hent værktøjerne her

Se også Miljøstyrelsens video om hvordan du bruger værktøjerne her

Hvad er TCO?

Total Cost of Ownership – på dansk: totalomkostningerhandler om at flytte fokus fra anskaffelsesomkostninger til de totalomkostninger, der er ved at anskaffe og anvende en vare. Ved TCO-beregninger foretages en langsigtet vurdering af indkøbets økonomiske konsekvenser for virksomheden eller organisationen ved anskaffelsestidspunktet.

Lave driftsomkostninger kan både give økonomiske besparelser og samtidig gavne miljøet. Ressourcebesparelser på eksempelvis vand og energi eller øgede muligheder for at kunne reparere et produkt fremfor at købe nyt, har direkte miljøeffekter. I 2012 etablerede SKI en forpligtende indkøbsaftale vedrørende computere. Her konkurrerede leverandørerne ikke kun på indkøbsprisen, men også på TCO. TCO-beregninger viser, at kommunerne på denne rammeaftale sparer 11 mio. kroner og miljøet for 3.625 tons CO2 over tre år.

Udfordringer ved TCO løses med nye værktøjer

Som udgangspunkt er følgende parametre essentielle for en TCO-beregning:

 • Anskaffelsespris
 • Transaktionsomkostninger (dvs. alt det, som det koster at anskaffe en vare; eksempelvis indkøberens tid, fakturering, opstilling og implementering etc.)
 • Driftsomkostninger (f.eks. udgifter til licensomkostninger, el, vand og forbrugsstoffer)
 • Service og vedligeholdelse (f.eks. udgifter til regelmæssig rengøring m.m.)
 • Levetid
 • Spildtid ved brug af produktet

Samtidig kræver TCO-beregninger, at der er opstillet anerkendte standarder og velkendte præmisser for brugen af produktet. Standarderne kan eksempelvis være for energi- og vandforbrug. På nuværende tidspunkt findes der anvendelige standarder for mange husholdningsprodukter, mens der på en lang række produktområder som f.eks. professionelle hårde hvidevare mangler internationale standarder. Konsekvensen ved manglende standarder er, at det ikke er muligt at sammenligne produkter, og at TCO i udbud derfor ikke er mulig.

En tredje udfordring er, at besparelserne først viser sig over tid. Det er altså ikke i indkøbsbudgettet, men i driftsbudgettet man finder besparelsen. Da de to budgetter er adskilt i den offentlige sektor, fremgår fordelene ved TCO-beregningerne altså ikke umiddelbart.

Det tager tid og kan kræve nye kompetencer at beregne TCO-priser. Brug af TCO kan kræve organisatoriske ændringer, så indkøbs- og miljøafdelingen kommer i dialog, og der vil typisk være behov for, at ’silo-tankegangen’ nedbrydes. Ledelsesmæssig og politisk opbakning er derfor central i forhold til at fremme brugen af TCO-beregninger. Det kan Miljøstyrelsens nye værktøjer ikke afhjælpe, men de kan være med til at gøre det synligt for ledelsen, hvad der er af fordele ved at nedbryde silotænkningen.

Gode eksempler

I forbindelse med Københavns Kommunes beslutning om at anlægge en ny skøjtebane på Genforeningspladsen, anvendte kommunen TCO-beregninger til at finde den optimale model.

Læs hele casen her

I Frederiksberg Kommune har man valgt at indkøbe elbiler til kommunens vej-, park-, og renovationsopgaver. Kommunen har beregnet, at den totale pris pr. indsamlet ton affald for en normal dieselbil er 24,43 kr. per ton, mens det for den eldrevne skraldebil koster 17,30 kr. Ved at skifte fra diesel til el har kommunen opnået en besparelse på ca. 29 pct. per ton affald.

Læs hele casen her


Andre artikler du kan være interesseret i:

Totalomkostninger: Cases og 10 gode råd

Succes med grøn indkøbsfond i Roskilde Kommune

 

 • Bliv medlem: Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev. Det er nemt og gratis!
 • Kalender
  Se hvad der kommer af spændende arrangementer, der relaterer sig til bæredygtige indkøb.
 • Se inspirationsvideoer
  om grønne indkøb i det offentlige

  Viden & Værktøjer

  Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

  Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

  Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

  Alt om Viden & Værktøjer ⇢

    TILMELD NYHEDSBREV

  TILMELD NYHEDSBREV

  Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
  Det er nemt og gratis!
  ×