Den grønne indkøbsstafet: Vi skal stille krav og have høje forventninger til etik og bæredygtighed

Loa Dalsgaard Worm fra FSC Danmark har sendt Forums stafet videre til Mette Boye fra DIEH med et oplæg og et spørgsmålet om status for arbejdet med samfundsansvar i Danmark:

For fem år siden besluttede FN nye retningslinier for menneskerettigheder og erhverv, og det var en landvinding i forhold til at få knæsat det ansvar, som både virksomheder, stater, organisationer og offentlige instanser har ift at beskytte menneskerettighederne. Sidste år besluttede FN 17 nye bæredygtighedsmål, der skal lede vejen indtil 2030. Men hvad sker der egentlig i Danmark? Er virksomhederne godt på vej med at integrere deres samfundsansvar i kerneforretningen? Kan de små følge med? Og hvad med kommunerne – er de ved at overhale virksomhederne?

Svar af Mette Boye, sekretariatsleder for Dansk Initiativ for Etisk Handel 

Det skorter ikke på internationale forpligtelser og ambitioner, når det kommer til at tage sit samfundsansvar alvorligt både som indkøber, virksomhed, organisation. Hos Danmarks førende multistakeholder alliance for etisk handel (DIEH) oplever vi, at de danske virksomheder på mange måde følger de internationale tendenser, hvad angår større samfundsansvar i kerneforretningen.

Flere af DIEHs virksomhedsmedlemmer arbejder da også dedikeret med deres leverandørkæder og etablerer strategiske partnerskaber med både NGO’er og offentlige organisationer. Men at identificere, vurdere og prioritere risici i hele ens leverandørkæde er omstændigt og kræver både budget, tid og indsats. Det resulterer desværre i, at de små og mellemstore virksomheder har sværere ved at følge med. Der er klart behov for, at der stilles krav fra kommuner, regioner og stat til ansvarlig leverandørstyring, for at de internationale ambitioner bliver til konkret virkelighed.

Status på etisk handel

I april 2016 publicerede DIEH for første gang rapporten State of Ethical Trade, som giver et samlet billede af, hvordan virksomheder, brancheorganisationer, fagforeninger, offentlige organisationer og NGO’ere arbejder med etisk handel. I rapporten identificerer vi tendenser, udfordringer og fremskridt, som vores medlemmer angiver i forbindelse med deres arbejde for større ansvarlighed i deres værdikæde. Grundlæggende ser vi, at etisk handel får stigende betydning i danske virksomheder og organisationer.

Når vi spørger vores medlemmer, hvad der driver dem til at arbejde for mere ansvarlighed i deres værdikæde, peger de dels på de minimerede risici og den øgede kvalitet og kontrol. Virksomhederne bevæger sig væk fra de gængse auditeringsværktøjer og begynder at arbejde med mere systematiske og længerevarende relationer til deres leverandører – ikke bare i første men også i næste led af kæden. Derudover peger vores medlemmer på de internationale forventninger samt det eksterne pres som en afgørende motivationsfaktor.

Vi skal sætte krav i Danmark

Krav gennem offentligt indkøb, fra forbrugerne samt krav fra internationale institutioner som EU, FN og OECD er af afgørende betydning for, at virksomhederne prioriterer ansvarlighed i værdikæden. Men det internationale pres rammer primært de større virksomheder, og de små og mellemstore virksomheder lakker også af den grund bagud i prioriteringen af bæredygtig produktion og etisk handel. At det eksterne pres spiller ind som katalysator for at arbejde med større ansvarlighed i sin værdikæde, fortæller os, at vi skal blive ved med at have høje forventninger til virksomhederne. Også som offentlig eller privat indkøber.

På rette vej med plads til forbedring

Rapporten State of Ethical Trading er baseret på vores medlemmers erfaringer, viden og rapporteringer og er den første publikation af sin slags. I State of Ethical Trade kan vi se, at vi bevæger os i den rigtige retning. Mere end halvdelen af vores medlemmer oplever et stigende pres om større samfundsansvar fra deres primære interessenter, hvilket er rigtig positivt. Derudover angiver 80 % af vores virksomhedsmedlemmer, at etisk handel får stigende betydning i deres egen virksomhed. Også FNs retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder er blevet implementeret hos de fleste af vores medlemmer, som nu adresserer bestemte elementer af due diligence.

Der, hvor jeg ser plads til forbedring, er ved for alvor at prioritere og integrere etisk handel som en del af kerneforretningen. Blandt DIEHs medlemmer angiver blot lidt over halvdelen (56 %) af virksomhederne, at den øverste ledelse har tildelt et dedikeret budget til aktiviteter vedrørende etisk handel. Hos organisationerne er det hver fjerde (25 %) og i de offentlige institutioner er vi helt nede på 17 %.

En af hovedkonklusionerne fra rapporten er, at den enkelte virksomhed ikke alene kan løse problemerne.

Derfor er der god grund til at satse på strategiske multistakeholder-partnerskaber, og dermed deles om de finansielle risici såvel som de etiske. Min vurdering er, at de 17 nye bæredygtighedsmål kan være med til at bane vejen for en tættere dialog og større fællesskab på tværs af lande og sektorer. Det, at vi i Danmark nu bærer en del af det globale ansvar og skal vise, hvordan vi bidrager til FNs 17 bæredygtighedsmål, kan forhåbentlig være inspiration til at tænke i nye og strategiske baner. Jeg vil derfor opfordre indkøberne til at fortsætte med at sætte høje krav og holde øje med de virksomheder, der arbejder seriøst med etisk handel og dermed bidrager til opfyldelse af FNs bæredygtighedsmål.

Læs mere om DIEH her.

Hent rapporten “State of Ethical Trading 2015” her.

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×