Hollandsk kommune vægter cirkulær økonomi i indkøb af kontormøbler

Inden længe slår den hollandske kommune Venlo dørene op for et nyopført rådhus, der er bæredygtigt indrettet fra kælder til kvist. Møblerne blev sat i udbud efter principperne om cirkulær økonomi.

I Venlo har man sat sig den målsætning at være pionerer inden for bæredygtighed. Som en del af den målsætning har kommunen udviklet flere initiativer, der støtter en implementering af principperne for cirkulær økonomi.  Blandt andet har Venlo dannet ramme for det første europæiske træningscenter for Cradle to Cradle produktcertificering.

Visionerne om bæredygtighed blev taget i anvendelse, da byens 13.500 km2 rådhus blev projekteret. Rådhuset har kostet 46 mio. euro og skal efter planen stå færdig i foråret 2016.

Byggeprocessen blev sat i gang i 2009, hvor designere blev bedt om deres vision for en bæredygtig bygning.  Bæredygtighed blev defineret ud fra fire nøglebegreber:

• Brug af sikre og sunde materialer, der kan genanvendes efter deres levetid
• Forbedret luftkvalitet og indeklima
• Anvendt og produceret energi skal stamme fra vedvarende kilder
• Forbedret vandkvalitet

Da rådhusets møbler skulle købes ind, blev det besluttet at basere udbuddet på principperne om cirkulær økonomi. Leverandører blev bedt om at give tilbud på produkter fremstillet af ikke-skadelige materialer med et positivt fodaftryk, der var lette at skille ad, renovere, og som holder værdien.

Man tog også principperne om totalomkostninger i brug ved at måle på økonomiske omkostninger samt alternativomkostninger som eksempelvis møblernes miljømæssige- og sociale fodaftryk. Kommunen bad desuden leverandørerne om at tilbyde take-back ordninger. Blandt mindstekravene var en levetid på 10 år, samt en række krav til hvilke kemikalier, der må bruges i produkterne.

God forberedelse var afgørende for proces og resultat
Ordren blev i juli 2013 vundet af en leverandør, der kunne tilbyde en høj andel af  genanvendelige materialer samt en gensalgsværdi på 18% af de originale omkostninger efter 10 år.

Erfaringerne fra Venlo er mange. Det er først og fremmest vigtigt, at ordregiveren grundigt analyserer hele forløbet før selve udbudsprocessen går i gang. Det er desuden vigtigt at gå i dialog med markedet, så leverandørerne forstår, hvad kunden efterspørger. I Venlo var det en vigtig forudsætning for, at leverandørerne kunne give et godt bud.

Når udbyderen efterspørger innovation, er det nødvendigt at være i tæt dialog med markedet og endda i nogle tilfælde oplære leverandørerne. Op til udbuddet i Venlo blev en række oplæringsrunder sat i gang. Arkitekter, entreprenører, indkøbere, konsulenter og leverandører blev inddraget i drøftelser vedrørende mulige miljøhensyn i alle faser af produktets levetid for at sikre, at kravene både var forstået og anvendt. Det var især vigtigt at inddrage design-teamet tidligt i processen fordi det er i denne fase der træffes beslutning om valg af materialer, processer etc.

Udbuddet gav gode erfaringer med at efterspørge en take-back ordning. Nogle leverandører foreslog at udarbejde en leasing-model i stedet for et direkte salg, men i sidste ende besluttede kommunen at købe de færdige produkter og basere valget på principperne om totalomkostninger for at reducere de potentielle risici.

Læs mere her, hvor du også kan få indblik i udbuddets tildelingskriterier.

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×