Kemikalieforum skal fremme samarbejde og videndeling

Som et led i regeringens kemikalieindsats 2014-2017 har Miljøministeriet oprettet et kemikalieforum. Forummet skal øge dialog, samarbejde og deling af viden blandt aktørerne på kemikalieområdet, og samtidig bidrage til at der kommer større fokus på problematiske kemikalier.

Kemikalieforummet blev etableret i maj 2014 og består af politikere, erhvervsorganisationer, grønne organisationer, forbrugerorganisationer, faglige organisationer, myndigheder, forskere m.fl.

På første møde diskuterede forummet bl.a. kemikaliekriterier i det offentlige, kommunikation om kemikalier til unge og hormonforstyrrende stoffer og kemikalier i EU.

Forummets opgave er at belyse udfordringer og muligheder i forhold til kemikalier i produkter. Det skal pege på, hvor der er behov for ny viden og igangsætte nye initiativer som f.eks. kortlægning, vurdering, vejledning og information om kemikalier i produkter. Forummet skal også sikre et internationalt fokus i den danske kemikalieindsats og fremme inspiration og koordinering gennem samarbejde mellem offentlige myndigheder, virksomheder og øvrige interessenter.

Læs mere om kemikalieindsatsen og forummets arbejde på kemikalieindsatsen.dk

Læs aftalen om kemikalieindsats 2014-2017 her og forretningsordenen for Kemikalieforum her.


Andre artikler du kan være interesseret i:

Undgå skadelige stoffer i maling til børn

Kemikaliefri rengøring er en gevinst for alle parter

Varm luft løser problem med opløsningsmidler i Albertslund

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×