Køer, får og geder bekæmper ukrudt i Ishøj Kommune

Kommunerne er innovative i kampen for at minimere brugen af sprøjtemidler. I Ishøj Kommune lader man køer, får og geder bekæmpe kæmpe-bjørneklo på kommunens store naturarealer.

Der bliver i dag indkøbt og brugt langt færre sprøjtemidler på fortove og i parker. Det offentlige forbrug udgør kun omkring en promille af det samlede danske sprøjtemiddelforbrug. Ifølge en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen er forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer faldet med hele 91 % på 20 år. Alene siden 2010 er forbruget faldet med 25 %. Størstedelen af de anvendte sprøjtemidler er ukrudtsmidler. De bruges først og fremmest til at bekæmpe invasive arter i skove og på naturarealer.

Ishøj Kommune har i en årrække ladet 150 hektar grønne arealer afgræsse af omkring 85 højlandskvæg, 140 marskfår og 60 geder. Det har især vist sig at være effektivt i kampen mod kæmpe-bjørneklo og hybenroser. Kommunen har mere end halveret indkøb og forbrug af sprøjtemidler gennem de seneste ti år og bruger i dag kun sprøjtemidler, hvor det ikke er muligt at komme de invasive plantearter til livs på andre måder.

– I de områder, hvor vi ikke sprøjter, er der kommet mere ukrudt, men det har samtidig givet en langt større mangfoldighed af sjældne planter og dyrearter som for eksempel vilde orkideer og vandsalamandere. Det kommer vores borgere til gode. Vi vil meget gerne have, at de bruger vores grønne områder og får gode naturoplevelser, fortæller Ivan Morberg, der er driftsleder for de grønne områder i Ishøj Kommune.

Læs hele artiklen her.


– Bragt i Statsindkøb nr. 2, april 2015


 

Andre artikler du kan være interesseret i:

Undgå skadelige stoffer i maling til børn

Kemikalieforum skal fremme samarbejde og videndeling

 

 

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×