Værktøjer

Der findes en lang række materialer, som kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind.

I ‘Værktøjer’ finder du links til en række af dem, som Miljøstyrelsen anbefaler. Her finder du hjælp til:

 • Hvordan du kan komme i gang med bæredygtige indkøb
 • Hvilke krav du kan stille til leverandører
 • Hvilke krav du kan stille til produkter
 • Hvilken type dokumentation du skal efterspørge for opfyldelse af produktkrav

 

“Den ansvarlige indkøber” – hjemmeside for indkøbere i den offentlige sektor

“Den ansvarlige indkøber” er en hjemmeside hvor Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Cabi og SKI har samlet viden om miljøkrav, EU’s kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger.

Hjemmesiden skal hjælpe og inspirerer indkøbere i den offentlige sektor til at stille krav om samfundsansvar, fx etiske krav og ikke mindst miljøhensyn- og krav til leverandører af produkter og services, som det offentlige efterspørger.Udover vejledning i offentlige grønne indkøb, er det også muligt at blive klogere på etiske krav, arbejdsklausuler og sociale krav.

Besøg “Den ansvarlige indkøber” her

Værktøjer til beregning af totalomkostninger (TCO)

Miljøstyrelsen har udarbejdet værktøjer til at beregne et produkts totalomkostninger. Disse medregner både indkøbs- og driftspris, så det bliver nemmere for en indkøber at købe den vare det bedst kan betale sig at eje i længden. Miljøstyrelsen har i forbindelse med offentliggørelsen af TCO værktøjerne lavet to korte film der introducerer til TCO.

Se filmen “TCO i tre trin” her

Se filmen “Sådan vælger du det produkt der samlet set er det billigste” her

Find TCO værktøjer og brugsvejledninger her

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO har udarbejdet et katalog med råd og vejledning. Find kataloget her

Markedsdialog

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om markedsdialog har udarbejdet et vejlednings- og inspirationskatalog om markedsdialog. Hent kataloget som pdf her

Udbudsrådet har udgivet ”Dialog ved udbud – hvad er muligt?” Hent det her

Region Syddanmark har udviklet værktøjerne: “Dialoghjulet” (hent) og ”Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud” (hent)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet værktøjerne “Muligheder for dialog ved udbud” (hent), Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb (Vejledning-om-sociale-og-miljoehensyn) 0g Udbud af Videnrådgivning – vejledning for praktikere (især kapitel 1,3 og 4 relaterer til markedsdialog) (hent)

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udgivet ”innovationsfremmende indkøb” (hent)

Energistyrelsen: Spar Energi

Energistyrelsen giver gode råd om energibesparende produkter på deres hjemmeside sparenergi.dk. På hjemmesiden kan du få et overblik over energirigtige produkter, udstyr til besparelser, beregningsværktøjer og gode tips til en energirigtig adfærd.

Besøg hjemmesiden her

 

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt at vælge de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Målet med miljømærkerne er at mindske miljøbelastningen fra det samlede forbrug.

Blomsten og Svanen stiller skrappe miljøkrav i alle relevante faser af et produkts livscyklus og skrappe krav til kemikalier. Kravene evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udvikling i markedet. Miljømærkning Danmark certificerer og kontrollerer at produkter og serviceydelser lever op til kravene.

Miljømærkerne kan bruges i indkøb til at stille enkle, skrappe og relevante miljø- og kemikaliekrav til produkter og ydelser. Ved at gøre det sikrer man, at produkterne og ydelserne er blandt de grønneste på markedet samt at det er kontrolleret, at produkterne og ydelserne lever op til kravene.

Læs mere om miljømærkerne her

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) er stiftet af en række danske virksomheder med det formål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem udvikling og implementering af bæredygtighedsbegrebet.

Rådet udgivet en “Vejledning for bæredygtige produkter”

Rådet har også udgivet en “Vejledning om klima og miljøhensyn i relation til transport”

Besøg Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling hjemmeside her

 

Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb

Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø har udarbejdet en værktøjskasse (toolkit) til brug for grønne offentlig indkøb. Værktøjskassens første del rummer strategiske og økonomisk information om grønne offentlig indkøb, argumenter for en grøn indkøbsstrategi og hjælp til at udvikle en handlingsplan, der gradvist implementerer grønne indkøb.

Værktøjskassens anden del omhandler juridisk vejledning i at integrere miljømæssige kriterier i den offentlige indkøbsproces i respekt for EU’s indkøbsregler.

Tredje del af værktøjskassen er konkrete eksempler på miljøkriterier, der kan anvendes i udbudsmateriale.

Find Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb her

Besøg Europa-Kommissionens hjemmeside for offentlige grønne indkøb her

Europa-Kommissionens håndbog i grønne indkøb kan findes her

Hent Europa-Kommissionens vejledning i sociale hensyn ved offentlige indkøb her

 

Baltic GPP

Baltic GPP er et EU-projekt, der skal etablere træningsforløb og værktøjer inden for grønne offentlige indkøb. Det overordnede mål er at styrke vidensdeling på tværs af de forskellige landegrænser og grønne offentlige indkøb i hele regionen.

Miljøstyrelsen er partner i projektet sammen med eksperter inden for grønne indkøb fra Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Baltic GPP skal etablere et bredt kapacitetsopbygningsprogram om grønne offentlige indkøb for at øge niveauet og udbredelsen af grønne indkøb.

Du kan læse mere om Baltic GPP på projektets hjemmeside

 

Green 21 

Green21 hjælper små og mellemstore virksomheder med at blive en del af en ny grøn og ressourceeffektiv økonomi. På green21.dk kan virksomheder få:

 • hjælp til at identificere de vigtigste indsatsområder for miljøarbejdet
 • hjælp til udarbejdelse af miljøhandlingsplaner
 • gode råd til eco-design
 • tjeklister til grønne indkøb
 • hjælp til beregning af totalomkostninger
 • hjælp til udarbejdelse af klimastrategi og regnskaber
 • hjælp til leverandørstyring
 • tjeklister til opnåelse af miljømærker
 • hjælp til beregninger af plastprodukters miljøpåvirkning
 • et redskab til kommunikation af miljøindsatsen.

Green21.dk er resultatet af et samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Aalborg Universitet og Green Cross Denmark og er blevet til ved hjælp af støtte fra EU’s natur- og miljøfond Life+.

Besøg portalen her

 

ICLEI

ICLEI er en international sammenslutning af lokale, regionale og nationale myndigheder regeringer og andre organisationer der arbejder for bæredygtig udvikling. ICLEI har udgivet en guide til omkostningseffektive bæredygtige indkøb i den offentlige sektor.

 • I guiden kan du blandt andet finde oplysninger om:
 • Miljøkrav i udbudsforretninger: Kriterier, udvælgelse og retningslinjer
 • Omkostninger ved bæredygtige indkøb
 • Processen med at implementere bæredygtige indkøb

Læs guiden her

Besøg ICLEI her

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har sammen med SKI udarbejdet en guide til kommuner, der skal i gang med at gennemføre etiske indkøb. Guiden giver forslag til en etisk indkøbspolitik og indeholder en konkret handlingsplan til, hvordan en sådan indkøbspolitik udmøntes i praksis.

Find guiden her

Besøg DIEH her

 

Konkrete redskaber til at foretage grønnere indkøb

Rejsehold for Grønne Indkøb rådgiver offentlige myndigheder- og virksomheder i at foretage grønne indkøb med afsæt i deltagernes behov. På baggrund af erfaringerne fra de forskellige forløb har Rejseholdet udviklet en række værktøjer, der kan bistå som hjælp til andre aktører til at foretage grønnere indkøb. Følgende værktøjer er tilgængelige:

 • En model til hvordan miljøkrav med forskellige ambitionsniveauer kan indgå i udbud og indkøb, find modellen her
 • Inspirationskatalog til at indkøbe grønnere forbrugsartikler, herunder råd til markeds- og brugerdialog samt inspiration til at stille specifikke krav til en række forskellige typer af forbrugsartikler, se kataloget her
 • Et eksempel på en økonomisk- og miljømæssig vurdering af to produkter (her engangs- og flergangssakse fra sygehusvæsenet), der kan danne grundlag for produktvalg, find casen her
 • Et beslutningsværktøj til valg af køretøjer på baggrund af blandt andet pris og CO2-udslip, find værktøjet her

 

 

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×