Hvordan kommer jeg i gang? – Leverandør

Hvis du som leverandør af tjenesteydelser eller varer ønsker at arbejde med bæredygtighed i din virksomhed kan du naturligvis finde en masse relevant information her på Forum for Bæredygtige Indkøbs portal og i vores månedlige nyhedsbrev, der sendes ud til medlemmer. Læs mere om medlemskab her.

Du kan desuden finde information målrettet direkte til leverandører og producenter via nedenstående ressourcer.

Miljømærkning

En lang række produkter og serviceydelser kan mærkes med Svanen eller Blomsten. Hos Miljømærkning Danmark kan du få oplysninger om, hvordan din virksomhed får licens til at miljømærke sit produkt, og hvad licensen kan bruges til. På deres hjemmeside finder du oplysninger om kriterier – dvs. de krav et produkt skal overholde for at kunne miljømærkes. Du kan også se, hvilke virksomheder der allerede har licens inden for de forskellige produktgrupper.

Besøg Miljømærkning Danmarks hjemmeside her: http://www.ecolabel.dk/producenter/

Udvikling og fremstilling

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) har udarbejdet en vejledning om de
nødvendige hensyn, der – efter rådets vurdering – bør tages i forbindelse med udvikling og
fremstilling af produkter, for at man retvisende kan markedsføre produktet som bæredygtigt.

Læs vejledningen her: http://www.rbenet.dk/multimedia/RBE_Vejledning_om_b_redygtige_produkter-_arbejdspapir_1_juni_2010_printversion.pdf

Markedsføring

Markedsføringsloven indeholder visse regler for brug af miljømæssige og etiske udsagn i sin markedsføring, og det er en god ide at sætte sig ind i disse regler. Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring. På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du både finde selve markedsføringsloven og information om retspraksis på området.

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen kan findes her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/miljoe-og-etik

Læs mere om retspraksis her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Markedsfoeringsloven/Sager-efter-markedsfoeringsloven/miljoeogetik

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×